Berger & Phil blir hållbarhetsbyrån Promise

Nu tar vi steget från att vara en kommunikationsbyrå som arbetar med hållbarhet till att bli en hållbarhetsbyrå som hjälper företag att ställa om. Tack vare ett team med olika kompetenser kan vi stötta hela vägen. Från förankring på ledningsnivå och genomförande av förändringar i organisationen till att kommunicera på rätt sätt.

Efter att under lång tid ha arbetat i gränslandet mellan kommunikation och affärs- och verksamhetsutveckling kopplar vi nu på hållbarhet till vårt erbjudande och kan därmed ta ett bredare grepp för att hjälpa företagen att ställa om från grunden.

– Vi har redan överskridit vår planets gränser och världen behöver ställa om. Samtidigt ser jag hållbarhet som en viktig framgångsfaktor för att stärka företagen affärsmässigt. Nu är det hög tid att göra något. Det är därför vi har startat Promise, säger Pernilla Pihl, grundare.

Allt fler företagsledare är medvetna om att företagen behöver ställa om för att bli långsiktigt hållbara. Även trycket från omvärlden ökar hela tiden; från samhället och politiken, kunder och konsumenter, men även från medarbetare och investerare. Många företagsledare har också blivit mer medvetna om att det finns ekonomiska och konkurrensmässiga värden i att ställa om, samtidigt som de vill vara med och bidra till en mer hållbar utveckling. Att skapa lönsamma affärer som samtidigt gör gott för världen är helt enkelt ett vinnande koncept. För oss handlar det om att bygga framtidens företag.

– Jag har arbetat med hållbarhet ur ett kommunikationsperspektiv och har sett att många företag jobbar med hållbarhet som parallella projekt istället för att integrera det i sin verksamhet. Det gör att de inte kan dra full nytta av de värden som skapas. Blåser man dessutom upp hållbarhetsarbetet till något det inte är så kan det falla tillbaka på varumärket istället för att lyfta det, menar Pernilla Pihl.

– För att företagen ska kunna dra riktig affärsnytta av sitt hållbarhetsarbete krävs att det är gediget och transparent och fullt ut integrerat i affärsmodellen; ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Det är det här vi kan hjälpa till med, säger Pernilla Pihl.

Bakom Promise står förutom Pernilla Pihl, grundare och strateg inom hållbarhetskommunikation och varumärken ett team av konsulter som med sin samlade kompetens kan hjälpa företagen att ställa om hela vägen.