Hållbara företag är framtidens företag

Gunilla Östbergs vision är att snabba på omställningen i samhället genom att praktiskt vägleda företagen hur man går tillväga. Med en tydlig och pedagogisk metod gör hon det enkelt för företagen att fullt ut integrera hållbarhet så att det skapar affärsnytta. Som en i vårt team kommer Gunilla att vara till stor nytta för Norrbottens företag och organisationer.

Gunilla Östberg är civilingenjör och teknisk licentiat och har gått från forskning och utveckling till en kommersiellt inriktad företagsledare inom den industriella sektorn. Hennes fokus har legat på att skapa konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet baserat på långsiktig hållbarhet; ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Sedan 2009 arbetar Gunilla som konsult i hållbar företagsutveckling med inriktning på att ställa om både företag och städer till att bli långsiktigt hållbara. Med stor kunskap och lång erfarenhet av hållbarhetsarbete i företag vill hon inspirera fler företag till att ställa om. Hon är också initiativtagaren och en av författarna till boken Hållbara affärer som är ett led i att bidra till en snabbare omställning och att stärka svenskt näringsliv för framtiden.

– Vi behöver en marknadsekonomi som är på naturens villkor, där ekosystemen är i balans och som värnar om människors välmående, säger Gunilla. Hållbar utveckling är århundradets största affärsmöjlighet och för de företag som tidigt bestämmer sig för att ställa om finns mycket att vinna då det är både lönsamt och värdeskapande för företagen. Och det är den bästa drivkraften för omställningen.

– Promise är en ny spännande sammansättning som har stora möjligheter att hjälpa företagen att ställa om hela vägen. Från grunden och på riktigt.