Bli en del av Luleås nya hållbarhetsnätverk

Affärsnätverket Hållbar är en mötesplats där företag och organisationer kan få värdefull praktisk kunskap, utbyta idéer och erfarenheter, samt knyta affärskontakter – och även chans att utveckla nya affärer – med utgångspunkt i hållbarhet och värdeskapande.

Nätverket vänder sig både till företag som vill veta mer och de företag som redan arbetar aktivt och affärsmässigt med hållbarhet. Primärt sker träffarna dagtid mellan 11.30 och 13.00 på Luleå Energi Arena, de dagar BC Luleå har hemmamatch.

Följ oss på Facebook eller besök oss på blihallbar.se!