Den hållbara
modellen

Promise arbetar enligt en modell för hur ett företag kan ställa om sin verksamhet till att bli långsiktigt hållbar. Det är en modell som vägleder företaget att fullt ut integrera hållbarhetsaspekterna i affärsverksamheten. Det finns naturligtvis många sätt att ställa om ett företag på. Ambitionen med vår modell är att den ska fungera för alla typer av verksamheter och vägleda företag och organisationer i omställningen. Företaget kanske börjar helt från början med hållbarhetsfrågorna, eller så har det kommit en bit på väg. Målet är att skapa ett hållbart företag oavsett varifrån man startar.

Arbetsprocess

Kartläggning

Under kartläggningen tittar vi på er verksamhet, affär och omvärld ur ett hållbarhetsperspektiv för att sammanställa ett relevant nuläge som identifierar vad hållbarhet handlar om för just er verksamhet.

Färdplan

Utifrån fastställt nuläge upprättar vi en färdplan som leder verksamhetens fortsatta arbete. Färdplanen tydliggör målbilden och visar vad som ska göras, varför och när.

Implementering

Implementering och uppföljning av valda åtgärder för att omställningen ska bli verklighet. Vi finns med som stöd genom hela processen.

Vi hjälper er
bland annat
med...Att komma igång med
hållbarhetsarbetet

 Rådgivning

Hållbara varumärken

Analyser

 Implementering
& förändring
Hållbarhets-
kommunikation
Hållbarhetsstrategi
& färdplan

 Utbildning

Innovation &
samarbeten