Hållbarhet påverkar oss alla
och kommer att göra det ännu mer i framtiden.

Mot en
hållbar framtid

Tänk inte tanken att hållbarhet skulle vara ett buzzword. Det är alldeles för viktigt för det och det är heller inte en tillfällig trend. Se istället hållbar utveckling som en ledstjärna och vision för en bättre värld.

Hållbarhet påverkar oss alla på ett eller annat sätt idag och kommer att göra det ännu mer i framtiden. En affärsverksamhet som är lönsam och efterfrågad idag kanske inte är det imorgon. Hållbarhet har därför blivit en av företagens viktigaste affärsstrategiska frågor. Det handlar om att säkra sin affär för framtiden. Och det är de företag som jobbar strategiskt med hållbarhet som har störst chans att överleva.

Även politiska beslut, lagstiftning och konsumenternas ökade kunskap om hållbarhet innebär nya förutsättningar som företagsledare i ännu större grad måste ta hänsyn till. Det handlar också om att hitta sätt att möta konkurrensen från andra företag som kommit längre i sitt

hållbarhetsarbete och som lyckats växla ut det affärsmässigt. Företag behöver både förhålla sig till och positionera sig mot de förändringar som sker.

Vi på Promise tror på framtiden! Tillsammans med kunder och partners vill vi bidra till att få fart på omställningen och driva på den hållbara utvecklingen. Omställningen innebär stora möjligheter för företagen och vi vet att de företag som ställer om och blir hållbara skapar affärsnytta på flera nivåer. Ett gediget hållbarhetsarbete kan stärka konkurrenskraften, öka lönsamheten och ge tillgång till en större marknad.

Hållbara företag blir dessutom mer attraktiva för duktiga medarbetare och investerare. Att skapa lönsamma affärer som samtidigt gör gott för världen är ett vinnande koncept. Det är att bygga framtidens företag!

We enable a future. Promise.

Vi hjälper dig
att ställa om

Promise hjälper dig som kund att lägga grunden för ett integrerat hållbarhetsarbete där vi utgår från dig och din affär. Vi ger dig insikt i vad hållbarhetsfrågorna innebär för ditt företag och vad som krävs för att ställa om. Och vi hjälper dig att berätta om det.

Du får guidning genom hela processen, från ett hållbart ställningstagande via strategi och mål till genomförande av förändringar och till att kommunicera. Detta kan i sin tur leda till bättre interna processer, utveckling av befintliga produkter och tjänster, nya marknader och spännande innovationer.


Vi arbetar efter de internationella ramverk som gäller men också utifrån en modell för hur man praktiskt integrerar hållbarhet i företagen. Det är ett tillvägagångssätt som vi ser underlättar och förenklar för våra kunder att effektivt komma igång med sitt hållbarhetsarbete.

Till vår hjälp har vi ett team av konsulter som med sin samlade kompetens kan svara på frågor som; Hur ställer man om företag till att bli långsiktigt hållbara? Hur skapar man värde genom sitt hållbarhetsarbete? Hur säkerställer man att omställningen genomsyrar organisationen? Hur bygger man ett hållbart varumärke? Och många andra frågor.

Är ert hållbarhetsarbete en naturlig del av kommunikationen?

Transparent
och ärlig
kommunikation

När företag jobbar med hållbarhet från grunden skapas nya förutsättningar att kommunicera. Hållbarhetskommunikation stärker företagens affär, skapar engagemang och kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Genom att kommunicera sitt hållbarhetsarbete och dela med sig av var man är på väg och hur långt man kommit så skapar det intresse och gör det lättare att driva igenom förändringar. Människor blir engagerade och känner delaktighet, för hållbarhet är något som berör alla.

Vi vet att det kan vara svårt att komma igång, men vi hjälper er. Vi erbjuder helhetslösningar inom hållbarhetskommunikation och samhällspåverkan, bistår med analys och strategisk kommunikationsrådgivning i alla typer av kommunikations- och mediafrågor och hjälper er att formulera och kommunicera budskap i alla kanaler. Vi samarbetar gärna med er kommunikationsbyrå eller mediabolag.

Den hållbara
modellen

Promise arbetar enligt en modell för hur ett företag kan ställa om sin verksamhet till att bli långsiktigt hållbar. Det är en modell som vägleder företaget att fullt ut integrera hållbarhetsaspekterna i affärsverksamheten. Det finns naturligtvis många sätt att ställa om ett företag på. Ambitionen med vår modell är att den ska fungera för alla typer av verksamheter och vägleda företag och organisationer i omställningen. Företaget kanske börjar helt från början med hållbarhetsfrågorna, eller så har det kommit en bit på väg. Målet är att skapa ett hållbart företag på riktigt oavsett varifrån man startar.

Kartläggning

Under kartläggningen tittar vi på er verksamhet, affär och omvärld ur ett hållbarhetsperspektiv för att sammanställa ett relevant nuläge som identifierar vad hållbarhet handlar om för just er verksamhet.

Färdplan

Utifrån fastställt nuläge upprättar vi en färdplan som leder verksamhetens fortsatta arbete. Färdplanen tydliggör målbilden och visar vad som ska göras, varför och när.

Implementering

Implementering och uppföljning av valda åtgärder för att omställningen ska bli verklighet. Vi finns med som stöd genom hela processen.

Vi hjälper er bland annat med...Att komma igång med
hållbarhetsarbetet

 Rådgivning

Hållbara varumärken

Analyser

 Implementering
& förändring
Hållbarhets-
kommunikation
Hållbarhetsstrategi
& färdplan

 Utbildning

Innovation &
samarbeten